Tag: บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี

บริษัท ตรวจ สอบ บัญชี

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท ตรวจ สอบ บัญชี

อาจจะกล่าวได้ว่าการจัดตั้งบริษัทนั้นคือสิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแต่ละคนล้วนแล้วแต่แสวงหาโอกาสให้กับตนเองด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีการแสวงหาโอกาสของตนเอง ส่วนมากแล้วจะส่งผ่านการทำงานที่ตนเองรัก รวมไปถึงการพยายามมองหาหรือแสวงหาโอกาสให้กับตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีมีดังต่อไปนี้  1.ไม่จำเป็นต้องจ้างบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีทุกปี  สำหรับเรื่องแรกที่หลายๆ คนอาจจะเข้าใจผิดกันก็คือ การว่าจ้างบริษัทเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องจ้างทุกปี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการจ้างทุกปีจะต้องดีกว่าอย่างแน่นอน การว่าจ้างทุกปีก็เพื่อยื่นให้กับทางกรมสรรพากร เป็นการยื่นภาษีนั่นเอง แน่นอนเลยว่าเราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เช่นนั้นแล้ว หากว่ามีการตรวจสอบขึ้นมาเมื่อใดก็ตาม อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย การว่าจ้างทุกปีเลยกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนนั้นไม่ควรมองข้ามเป็นอันดับแรก  2.เสียเงินโดยใช่เหตุ  บางคนก็จะคิดว่าการไปว่าจ้างบริษัท ตรวจ สอบ บัญชีแท้จริงแล้วเป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุ เพราะความเป็นจริง